Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công & tổng dự toán

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công & tổng dự toán, Ban quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 6, Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 6
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 6
Số hiệu: 3143/QĐ-UBND-TCKH
Ngày ban hành: 04/07/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 6
Số hiệu: 3953/QĐ-UBND-TCKH
Ngày ban hành: 23/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 47.056.542.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công & tổng dự toán (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    02 Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công & tổng dự toán
  • 707.923.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày