Kế hoạch đấu thầu: San lấp kênh và lắp đặt cống thoát nước dọc Quốc lộ 91(lý trình km 40+600 đến km 42+100)phía bên trái tuyến.

Kế hoạch đấu thầu: San lấp kênh và lắp đặt cống thoát nước dọc Quốc lộ 91(lý trình km 40+600 đến km 42+100)phía bên trái tuyến. Ủy ban nhân dân huyện Thốt Nốt, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Thốt Nốt
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Thốt Nốt
Số hiệu: 2829/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/10/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Thốt Nốt
Số hiệu: 2829/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 4.864.156.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: San lấp kênh và lắp đặt cống thoát nước dọc Quốc lộ 91(lý trình km 40+600 đến km 42+100)phía bên trái tuyến. (1 gói thầu)


    Chuẩn bị tổ chức đấu thầu.
    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 San lấp kênh và lắp đặt cống thoát nước dọc Quốc lộ 91(lý trình km 40+600 đến km 42+100)phía bên trái tuyến.
  • 4.091.882.783 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2008Theo đơn giá năm 2008