Kế hoạch đấu thầu năm 2008 của Tiểu dự án Hỗ trợ Y tế vùng đồng bằng Sông Cửu Long-tỉnh Sóc Trăng

Kế hoạch đấu thầu năm 2008 của Tiểu dự án Hỗ trợ Y tế vùng đồng bằng Sông Cửu Long-tỉnh Sóc Trăng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Dự án nhóm C, ngành Y tế

Tên chủ đầu tư: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Số hiệu: 1552/QĐHC-CTUBND
Ngày ban hành: 10/10/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Số hiệu: 911/QĐHC-CTUBND
Ngày ban hành: 21/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: IDA ,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.948.029(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu năm 2008 của Tiểu dự án Hỗ trợ Y tế vùng đồng bằng Sông Cửu Long-tỉnh Sóc Trăng (14 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số NS 1/08: Mua sắm Đèn soi phim
 • 660 (USD)
 •  (VND)
 •  (VND)
 • IDA Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9Trọn gói 45 ngày
  Gói thầu số NS 2/08: Mua sắm Đèn mổ di động 60.000 – 80.000 lux
 • 3.300 (USD)
 • IDA Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9Trọn gói 45 ngày
  Gói thầu số NS 3/08: Mua sắm Bộ dụng cụ phẩu thuật
 • 20.900 (USD)
 • IDA Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9Trọn gói 45 ngày
  Gói thầu số NS 4/08: Mua sắm Thiết bị vi sinh – giải phẩu bệnh
 • 27.280 (USD)
 • IDA Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 45 ngàyTrọn gói 45 ngày
  Gói thầu số NS 5/08: Mua sắm Thiết bị huyết học truyền máu + sinh hóa
 • 28.820 (USD)
 • IDA Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9Trọn gói 45 ngày
  Gói thầu số NS 6/08 Mua sắm Thiết bị Răng hàm mặt + Tai mũi họng
 • 3.300 (USD)
 • IDA Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9Trọn gói 45 ngày
  Gói thầu số NS 7/08 Mua sắmTrang thiết bị y tế và dụng cụ sửa chữa y tế
 • 1.210 (USD)
 • IDA Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9Trọn gói 45 ngày
  Gói thầu số NS 8/08 Mua sắm Trang thiết bị phòng thí nghiệm
 • 25.267 (USD)
 • IDA Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9Trọn gói 45 ngày
  Gói thầu số NS 9/08 Mua sắm Bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe
 • 20.350 (USD)
 • IDA Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9Trọn gói 45 ngày
  Gói thầu số NS 10/08 Mua sắm Thiết bị văn phòng
 • 8.000 (USD)
 • IDA Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9Trọn gói 45 ngày
  Gói thầu số NCB 1/08 Mua sắm Thiết bị vi sinh, hóa lý, huyết học-HIV AIDS, sốt rét, ký sinh trùng
 • 145.277 (USD)
 • IDA Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9Trọn gói 60 ngày
  Gói thầu số SC 01/08 Sửa chữa và thay thế phụ tùng hệ thống khí y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh
 • 36.900 (USD)
 • IDA Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9Trọn gói 60 ngày
  Gói thầu số TV 01/08 Tư vấn hỗ trợ TP A
 • 12.000 (USD)
 • IDA Chào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9Theo thời gian 12 tháng
  Gói thầu số TV 02/08 Tư vấn trong nước chuẩn bị đầu tư TTB giai đoạn 2
 • 4.550 (USD)
 • IDA Chào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9Theo thời gian 3 tháng