Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hố Nai – Giai đoạn 1 – Q = 4.000 m3/ngày đêm

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hố Nai – Giai đoạn 1 – Q = 4.000 m3/ngày đêm, Công ty Cổ phần KCN Hố Nai, Dự án nhóm C, ngành Môi trường

Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần KCN Hố Nai
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Công ty Cổ phần KCN Hố Nai
Số hiệu: 49/QĐ-HONIZ
Ngày ban hành: 02/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Môi trường
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng ,
Tổng mức đầu tư:
  • (VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hố Nai – Giai đoạn 1 – Q = 4.000 m3/ngày đêm (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng