Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Tân Long, huyện Phú Giáo

Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Tân Long, huyện Phú Giáo, UBND tỉnh Bình Dương. Dự án nhóm B, ngành Giáo dục

Tên chủ đầu tư: UBND huyện Phú Giáo
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 5421/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/12/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 2880/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 23.616.726.009(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Tân Long, huyện Phú Giáo (2 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Trường tiểu học Tân Long, huyện Phú Giáo (Gói thầu xây dựng)
 • 18.173.514.052 (VND)
 • Vốn ngân sách Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III và quý IV năm 2008Theo đơn giá 300 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
  2 Trường tiểu học Tân Long, huyện Phú Giáo (Gói thầu thiết bị)
 • 2.935.624.500 (VND)
 • Vốn ngân sách Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Trọn gói 90 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)