Trường Bồi dưỡng giáo dục quận Gò Vấp

Kế hoạch đấu thầu: Trường Bồi dưỡng giáo dục quận Gò Vấp

Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư – xây dựng quận Gò Vấp
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 3338/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 3338/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 8.882.884.235(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường Bồi dưỡng giáo dục quận Gò Vấp (07 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây lắp
 • 7.859.285.564 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 03 thángTheo đơn giá08 tháng
  02 Thi công hệ thống PCCC + chống sét
 • 312.270.806 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 01 thángTheo đơn giá07 tháng
  03 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công phần xây lắp và phần PCCC – chống sét
 • 28.028.438 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 01 thángTheo tỷ lệ phần trăm04 tháng
  04 Tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • 195.790.491 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 30 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm08 tháng
  05 Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
 • 66.508.354 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 15 ngàyTheo đơn giá09 tháng
  06 Bảo hiểm công trình
 • 17.160.268 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 15 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm08 tháng
  07 Kiểm toán công trình
 • 40.388.281 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 15 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm04 tháng


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Trường Bồi dưỡng giáo dục quận Gò Vấp Size 3.91 M