Xây dựng và cung cấp vật tư thiết bị Công trình Nhà điều hành sản xuất Chi nhánh điện Gia Nghĩa

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu xây dựng và cung cấp vật tư thiết bị Công trình Nhà điều hành sản xuất Chi nhánh điện Gia Nghĩa

Tên chủ đầu tư: Điện lực ĐăkNông
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Điện lực ĐăkNông
Số hiệu: 58/QĐ-ĐLĐNo-P2
Ngày ban hành: 21/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Điện lực ĐăkNông
Số hiệu: 64/QĐ-ĐLĐNo-P2
Ngày ban hành: 01/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: KHCB của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
  • 6967634504(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu xây dựng và cung cấp vật tư thiết bị Công trình Nhà điều hành sản xuất Chi nhánh điện Gia Nghĩa (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp hoàn chỉnh Công trình Nhà điều hành sản xuất Chi nhánh điện Gia Nghĩa
  • 5813796519 (VND)
  • KHCB của Công ty Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo đơn giá 240 ngày