Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư nâng cấp QL14 đoạn phía Bắc thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư nâng cấp QL14 đoạn phía Bắc thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh, Dự án nhóm A, Ngành: Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: Bộ Giao thông vận tải
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Số hiệu: 4132/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 28/12/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Số hiệu: 363/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 14/02/2008
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ ,
Tổng mức đầu tư:
 • 391.182.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư nâng cấp QL14 đoạn phía Bắc thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh (10 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Gói thầu số 1: Xây dựng đoạn từ Km 703+835 đến 709+00 và cầu Đạt Lý (Bao gồm TKBVTC)
 • 82.477.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2008Theo đơn giá 24 tháng
  2 Gói thầu số 2: Xây dựng đoạn từ Km 709+00 đến Km 712+00 (Bao gồm TKBVTC)
 • 92.161.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2008Theo đơn giá 24 tháng
  3 Gói thầu số 3: Xây dựng đoạn từ Km 712+00 đến Km 714+436 (Bao gồm TKBVTC)
 • 74.838.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2008Theo đơn giá 24 tháng
  4 Gói thầu số 4: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu các công việc: Khảo sát thiết kế kỹ thuật và lập dự toán, cắm cọc GPMB, LGĐB, thẩm tra TKKT, dự toán và hồ sơ mời thầu xây lắp
 • 300.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2008Trọn gói 30 ngày
  5 Gói thầu số 5: Tư vấn khảo sát TKKT, lập dự toán, lập hồ sơ và cắm cọc GPMB, LGĐB và lập hồ sơ mời thầu xây lắp
 • 9.402.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 120 ngày
  6 Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát xây dựng
 • 6.141.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ xây dựng dự án
  7 Gói thầu số 7: Rà phá bom mìn, vật nổ
 • 1.700.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2008Theo đơn giá Quy định cụ thể trong hồ sơ yêu cầu
  8 Gói thầu số 8: Bảo hiểm công trình
 • 1.032.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo quy định hiện hành
  9 Gói thầu số 9: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình
 • 250.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2010Trọn gói Quy định cụ thể trong hồ sơ yêu cầu
  10 Gói thầu số 10: Tư vấn kiểm toán vốn đầu tư dự án
 • 932.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2010Trọn gói Duyệt sau