Kế hoạch đấu thầu: Cổng chào tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Cổng chào tỉnh Bình Dương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Dự án nhóm B, Ngành: Văn hoá

Tên chủ đầu tư: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 5671/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/11/2005
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 2879/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Văn hoá
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 40.421.759.486(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Cổng chào tỉnh Bình Dương (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Cổng chào tỉnh Bình Dương
  • 16.236.358.655 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III và quý IV/2008Theo đơn giá 365 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)