Kế hoạch đấu thầu: Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Dương (Gói thầu : Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán)

Kế hoạch đấu thầu: Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Dương (Gói thầu : Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán), Dự án nhóm B, Ngành: Thề dục Thể thao

Tên chủ đầu tư: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 2696/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 2878/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Thề dục Thể thao
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 54.624.177.790(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Dương (Gói thầu : Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán) (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Dương (Gói thầu : Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán)
  • 1.292.983.953 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III và quý IV/2008Trọn gói 180 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)