Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm phần mềm kế toán giao dịch tập trung trực tuyến phục vụ hiện đại hoá công tác kế toán áp dụng trong hệ thống Ngân hàn Phát triển Việt Nam

Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm phần mềm kế toán giao dịch tập trung trực tuyến phục vụ hiện đại hoá công tác kế toán áp dụng trong hệ thống Ngân hàn Phát triển Việt Nam, Dự án nhóm C Ngành: Tài chính ngân hàng

Tên chủ đầu tư: Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Số hiệu: 485/QĐ-NHPT
Ngày ban hành: 28/09/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Số hiệu: 577/QĐ-NHPT
Ngày ban hành: 14/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Vốn của Ngân hàng,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.000.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm phần mềm kế toán giao dịch tập trung trực tuyến phục vụ hiện đại hoá công tác kế toán áp dụng trong hệ thống Ngân hàn Phát triển Việt Nam (01 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Mua sắm phần mềm kế toán giao dịch tập trung trực tuyến
 • 2.000.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàngMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Bán HSMT từ ngày 7/10/2008 đến 14giờ ngày 20/10/2008Trọn gói04 tháng


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm phần mềm kế toán giao dịch tập trung trực tuyến phục vụ hiện đại hoá công tác kế toán áp dụng trong hệ thống NHPT Size 1.26 M