Kế hoạch đấu thầu: San lắp, đầu tư hạ tầng phục vụ tái định cư tại Khu phố 7, đường Tây Lân, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Kế hoạch đấu thầu: San lắp, đầu tư hạ tầng phục vụ tái định cư tại Khu phố 7, đường Tây Lân, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Dự án nhóm A, Ngành: Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bình Tân
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Bình Tân
Số hiệu: 7451/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/06/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Bình Tân
Số hiệu: 7451/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/06/2008
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách quận ,
Tổng mức đầu tư:
 • 5.441.425.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: San lắp, đầu tư hạ tầng phục vụ tái định cư tại Khu phố 7, đường Tây Lân, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. (07 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT
 • 7.195.607 (VND)
 • Ngân sách quận Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2008Theo đơn giá Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
  02 Chi phí giám sát thi công xây lắp
 • 54.917.101 (VND)
 • Ngân sách quận Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2008Theo đơn giá 150
  03 Chi phí kiểm toán
 • 12.106.718 (VND)
 • Ngân sách quận Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo đơn giá 30 ngày
  04 Chi phí bảo hiểm công trình
 • 4.842.687 (VND)
 • Ngân sách quận Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2008Theo đơn giá 150 ngày
  05 Chi phí xây lắp phần san lấp đường và hệ thống thoát nước
 • 2.421.343.549 (VND)
 • Ngân sách quận Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2008Theo đơn giá 150 ngày
  06 Chi phí xây dựng hệ thống điện
 • 980.000.000 (VND)
 • Ngân sách quận Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo đơn giá 30 ngày
  07 Chi phí xây dựng bảng thông tin quy hoạch
 • 20.000.000 (VND)
 • Ngân sách quận Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2008Theo đơn giá 20 ngày