Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, Dự án nhóm C, Ngành: Y tế

Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên.
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hưng Yên
Số hiệu: 1730/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hưng Yên
Số hiệu: 1730/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: ADB + Ngân sách NN ,
Tổng mức đầu tư:
  • 2150000000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên (01 gói thầu)


    Đấu thầu rộng rãi, không sơ tuyển; áp dụng phương thức đâu sthầu 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ. Bán Hồ sơ mời thầu từ ngày 30/9/2008; đóng thầu 9 giừo ngày 15/10/2008
    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Mua sắm trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên
  • 2150000000 (VND)
  • ADB + Ngân sách NN Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 9 giờ ngày 15/10/2008Trọn gói 90 ngày