Kế hoạch đấu thầu: phiếu đăng ký thông báo mời thầu

Kế hoạch đấu thầu: phiếu đăng ký thông báo mời thầu, Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên ,Dự án nhóm C, Ngành: Thuỷ lợi

Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 198/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/02/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 198/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/02/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 16716000000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: phiếu đăng ký thông báo mời thầu (3 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng