Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Xây dựng mới Đài tưởng niệm quận Tân Bình

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Xây dựng mới Đài tưởng niệm quận Tân Bình, Dự án nhóm C Ngành: Văn hoá

Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Tân Bình
Số hiệu: 165/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Tân Bình
Số hiệu: 170/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Văn hoá
Nguồn vốn: Ngân sách quận ,
Tổng mức đầu tư:
  • 3.632.147.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Xây dựng mới Đài tưởng niệm quận Tân Bình (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    11 Xây lắp
  • 2.941.912.279 (VND)
  • Ngân sách quận Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 03 tháng