CN Ngân hàng TMCP Công thương Tây Ninh thông báo mời chào hàng gói thầu: Máy phát điện 300 KVA (Động cơ Mỹ, đầu phát Ý).

CN Ngân hàng TMCP Công thương Tây Ninh thông báo mời chào hàng gói thầu: Máy phát điện 300 KVA (Động cơ Mỹ, đầu phát Ý). Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 06 tháng 06 năm 2011 Đến ngày 10 tháng 06 năm 2011

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

-Tên bên mời thầu: CN Ngân hàng TMCP Công thương Tây Ninh
-Tên gói thầu:  Máy phát điện 300 KVA (Động cơ Mỹ, đầu phát Ý).
-Tên dự án: Mua sắm TSCĐ Thông thường năm 2011.
-Nguồn vốn:  Vốn tự có của Ngân hàng TMCP Công thương VN.
-Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
-Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 06 tháng 06 năm 2011 Đến ngày 10 tháng 06 năm 2011
-Địa chỉ phát hành: Số 245 đường 30/4, Phường 1, Thị Xã tỉnh Tây Ninh.
-Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 10 giờ, ngày 15 tháng 06 năm 2011 tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Tây Ninh.

                    Tây Ninh, ngày 03 tháng 06 năm 2011
                    Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký