Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Trang bị hệ thống máy phát sóng FM công suất 1000W Đài truyền thanh huyện Cần Giờ

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Trang bị hệ thống máy phát sóng FM công suất 1000W Đài truyền thanh huyện Cần Giờ, Dự án nhóm C, Ngành: Phát thanh, truyền hình

Tên chủ đầu tư: Ban QLDA huyện Cần Giờ
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Cần Giờ
Số hiệu: 882/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND huyện Cần Giờ
Số hiệu: 882/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Phát thanh, truyền hình
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.102.774.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Trang bị hệ thống máy phát sóng FM công suất 1000W Đài truyền thanh huyện Cần Giờ (05 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu thi công Thiết bị
 • 2.509.980 (VND)
 • Vốn ngân sáchMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí III 2008Trọn gói07 ngày
  2 Thiết bị
 • 976.646.000 (VND)
 • Vốn ngân sáchMột túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quí III-IV 2008Trọn gói60 ngày
  3 Chi phí giám sát thi công Thiết bị
 • 7.451.808 (VND)
 • Vốn ngân sáchMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí III-IV 2008Trọn gói60 ngày
  4 Bảo hiểm công trình
 • 2.441.615 (VND)
 • Vốn ngân sáchMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn góiTheo qui định
  5 Chi phí kiểm toán
 • 5.500.000 (VND)
 • Vốn ngân sáchMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn góiTheo qui định