Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư “Xây dựng đài Kiểm soát không lưu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất”

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư “Xây dựng đài Kiểm soát không lưu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất”, Dự án nhóm B, Ngành: Hàng không

Tên chủ đầu tư: Ban QLDA TWR/TSN
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam
Số hiệu: 1714/QĐ-QLB
Ngày ban hành: 11/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam
Số hiệu: 2664/QĐ-QLB
Ngày ban hành: 07/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn tự có ,
Tổng mức đầu tư:
 • 411.262.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư “Xây dựng đài Kiểm soát không lưu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất” (19 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Khảo sát, thiết kế, lập dự toán, tổng dự toán và lập Hồ sơ mời thầu
 • 10.841.367.000 (VND)
 • Vốn tự có Một túi hồ sơChỉ định thầu , Quốc tế, Không sơ tuyển 05 thángTrọn gói 25 tháng
  02 Thẩm tra Hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán
 • 173.736.411 (VND)
 • Vốn tự có Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 90 ngàyTrọn gói 365 ngày
  01 Khảo sát, thiết kế, lập dự toán, tổng dự toán và lập Hồ sơ mời thầu
 • 10.841.367.000 (VND)
 • Vốn tự có Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Quốc tế, Không sơ tuyển 05 thángTrọn gói 25 tháng