Kế hoạch đấu thầu: Công trình Trường Mẫu giáo huyện Ninh Hải

Kế hoạch đấu thầu: Công trình Trường Mẫu giáo huyện Ninh Hải, UBND tỉnh Ninh Thuận, Dự án nhóm C Ngành: Giáo dục

Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý các công trình hạ tầng huyện Ninh Hải
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Ninh Thuận
Số hiệu: 5790/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Ninh Thuận
Số hiệu: 5882/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ ,
Tổng mức đầu tư:
 • 6974465040(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Công trình Trường Mẫu giáo huyện Ninh Hải (8 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Thi công xây lắp công trình
 • 5595234120 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Theo đơn giá 220 ngày, từ ngày bàn giao mặt bằng thi công (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
  02 Mua sắm thiết bị công trình
 • 179720000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Theo đơn giá 60 ngày, tính từ ngày ký kết hợp đồng cho đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa thiết bị vào sử dụng (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
  03 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu phần xây lắp và thiết bị công trình
 • 19463520 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi có quyết định chỉ định thầu tư vấn đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
  04 Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình
 • 132734470 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm Từ ngày khởi công xây dựng công trình đến khi nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng
  05 Tư vấn giám sát lắp đặt phần thiết bị công trình
 • 1371260 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm Từ ngày ký hợp đồng đến ngày nghiệm thu, bàn giao phần thiết bị của công trình đưa vào sử dụng
  06 Bảo hiểm xây lắp công trình
 • 11910650 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Trọn gói Từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng cộng thêm thời gian bảo hành
  07 Tư vấn chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và Kiểm tra sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
 • 39820340 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm Từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng
  08 Kiểm toán công trình
 • 28597780 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng