Kế hoạch đấu thầu: KHĐT dự án “Tăng cường hệ thống lạnh cho phòng thiết bị, phòng UPS, phòng AACC”

Kế hoạch đấu thầu: KHĐT dự án “Tăng cường hệ thống lạnh cho phòng thiết bị, phòng UPS, phòng AACC”, Trung tâm Quản lý bay miền Nam, Dự án nhóm C, Ngành: Hàng không

Tên chủ đầu tư: Trung tâm Quản lý bay miền Nam
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam
Số hiệu: 1911/QĐ-QLB
Ngày ban hành: 15/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam
Số hiệu: 1504/QĐ-QLB
Ngày ban hành: 13/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn tự có ,
Tổng mức đầu tư:
  • 1.264.239.617(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: KHĐT dự án “Tăng cường hệ thống lạnh cho phòng thiết bị, phòng UPS, phòng AACC” (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Tăng cường hệ thống lạnh cho phòng thiết bị, phòng UPS, phòng AACC
  • 1.264.239.617 (VND)
  • Vốn tự có Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 52 ngàyTrọn gói 80 ngày