Kế hoạch đấu thầu: đấu thầu gói thầu xây lắp công trình vườn ươm giống cây lâm nghiệp huyện Bắc Yên

Kế hoạch đấu thầu: đấu thầu gói thầu xây lắp công trình vườn ươm giống cây lâm nghiệp huyện Bắc Yên, Dự án nhóm C, Ngành: Nông lâm ngư nghiệp

Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 661 huyện Bắc Yên
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và đầu tư
Số hiệu: 95/QĐ-KHĐT
Ngày ban hành: 18/07/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Sở kế hoạch và đầu tư
Số hiệu: 110
Ngày ban hành: 18/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Nông lâm ngư nghiệp
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 1.205.619.044(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: đấu thầu gói thầu xây lắp công trình vườn ươm giống cây lâm nghiệp huyện Bắc Yên (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 gói thầu xây lắp công trình Vườn ươm giống cây lâm nghiệp huyện Bắc Yên
  • 1.048.057.332 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển từ ngày 15/10/2008 đến 31/10/2008Trọn gói 150 ngày