Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư cải tạo, nâng cấp trại giống thủy sản Cồn Cống- ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư cải tạo, nâng cấp trại giống thủy sản Cồn Cống- ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, Dự án nhóm C, Ngành: Thuỷ sản

Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 1451/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/05/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 4081/UBND-CN
Ngày ban hành: 25/07/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ sản
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.952.600.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư cải tạo, nâng cấp trại giống thủy sản Cồn Cống- ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang (4 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công
 • 2.853.258 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển quý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 45 ngày
  2 Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây dựng
 • 20.478.005 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơTự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển quý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 180 ngày
  3 Quản lý dự án
 • 21.838.537 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơTự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển qúy IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thực hiện dự án
  4 Cải tạo ao, làm đường nội bộ, xây dựng các cống
 • 1.000.391.093 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển quý IV/2008Theo đơn giá 180 ngày