Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu XL2 và XL6

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu XL2 và XL6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị, Dự án nhóm B, Ngành: Thuỷ lợi

Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị
Số hiệu: 1052/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/06/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị
Số hiệu: 2517/UBND-NN
Ngày ban hành: 03/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: WB ,
Tổng mức đầu tư:
 • 272770988000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu XL2 và XL6 (2 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  2 Đê Tả Tân Vĩnh Định đoạn K4+00 đến cuối tuyến
 • 15174069000 (VND)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 10/2008 đến 12/2008Theo đơn giá 545 ngày
  6 Đê Văn Thạnh – Câu Nhi
 • 7124439000 (VND)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10/2008 – tháng 12/2008Theo đơn giá 545 ngày