Kế hoạch đấu thầu: Nhà máy xử lý nước thải KCN Long Thành Giai đoạn II – Gói thầu số 1: Phần xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị

Kế hoạch đấu thầu: Nhà máy xử lý nước thải KCN Long Thành Giai đoạn II – Gói thầu số 1: Phần xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị, Dự án nhóm A , Ngành: Xây dựng

Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Số hiệu: 01/QĐCT-HĐQT
Ngày ban hành: 15/11/2003
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành
Số hiệu: 245/QĐ/SZL/DA
Ngày ban hành: 02/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 633000000000(VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nhà máy xử lý nước thải KCN Long Thành Giai đoạn II – Gói thầu số 1: Phần xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị (1 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Nhà máy xử lý nước thải KCN Long Thành Giai đoạn 2 – Gói 1: Phần xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị
 • 27544673126 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công tyMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10 đến tháng 12 năm 2008Trọn gói270 ngày


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Tờ trình Kế hoạch đấu thầu Size 67 K
  • Thông báo mời thầu Size 55 K