Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 1 phần xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 1 phần xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Dự án nhóm B, Ngành: Xây dựng

Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An
Số hiệu: 2457/QĐ.UBND-CN
Ngày ban hành: 16/07/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An
Số hiệu: 3722/QĐ.UBND-CN
Ngày ban hành: 27/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
  • 8280000000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 1 phần xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Gói thầu số 1 phần xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An
  • 3766000000 (VND)
  • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 23/10/2008 – 6/11/2008Theo đơn giá 4 tháng