Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị bệnh viện đa khoa Phố Nối

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị bệnh viện đa khoa Phố Nối, Dự án nhóm C, Ngành: Y tế

Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Phố Nối
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Y tế Hưng Yên
Số hiệu: 430/QĐ-SYT
Ngày ban hành: 12/10/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Sở y tế Hưng Yên
Số hiệu: 430/QĐ-SYT
Ngày ban hành: 12/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: ADB + Ngân sách NN ,
Tổng mức đầu tư:
  • 961800000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị bệnh viện đa khoa Phố Nối (01 gói thầu)


    Chào hàng cạnh tranh trong nước không sơ tuyển; Bán hồ sơ yêu cầu từ ngày 28/10/2008; DĐóng thầu và mở thầu vào 14 giờ 03/11/2008
    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Mua sắm trang thiết bị bệnh viện đa khoa Phố Nối
  • 961800000 (VND)
  • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 14 giờ ngày 03/11/2008Trọn gói 90 ngày