Ban quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2 (đại diện cho Tập đoàn điện lực Việt Nam) thông báo mời thầu Gói thầu số 38: Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc và dịch vụ kỹ thuật – Dự án thủy điện Sông Bung 2, huyện Nam Giang, Quảng Nam.

Ban quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2 (đại diện cho Tập đoàn điện lực Việt Nam) thông báo mời thầu Gói thầu số 38: Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc và dịch vụ kỹ thuật – Dự án thủy điện Sông Bung 2, huyện Nam Giang, Quảng Nam. Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 01/07/2011 đến trước thời điểm đóng thầu (14 giờ 00, ngày 25/08/2011); HSDT sẽ được mở vào lúc: 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 25/08/2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Ban quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2 (đại diện cho Tập đoàn điện lực Việt Nam) tổ chức đấu thầu Gói thầu số 38: Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc và dịch vụ kỹ thuật – Dự án thủy điện Sông Bung 2, huyện Nam Giang, Quảng Nam.

     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi Quốc tế;

     Nguồn vốn: Vốn vay thương mại;

Ban quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2 kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia gói thầu nêu trên. 

         Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 01/07/2011 đến trước thời điểm đóng thầu (14 giờ 00, ngày 25/08/2011);

         Địa điểm: Tầng 6 toà nhà các Ban Quản lý Dự án Thuỷ điện, Tây Cầu Tuyên Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Điện thoại: 84. 5112.612 345; Fax: 84. 511.362 3085; E-mail: sb2@sb2.vn. Website: http://www.sb2.vn ;

         Giá bán: 1.000.000 VND (một triệu đồng chẵn).

         HSDT sẽ được mở vào lúc: 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 25/08/2011.

(Xem chi tiết tại: http://www.sb2.vn/quan-ly-du-an/tin-moi-thau/1313/international-competitive-biddingpackage-38.aspx )