Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ GIAI ĐOẠN 1

Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ GIAI ĐOẠN 1, Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam, Dự án nhóm C, Ngành: Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số hiệu: 3013/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số hiệu: 3191/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước , WB ,
Tổng mức đầu tư:
 • 73995000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ GIAI ĐOẠN 1 (7 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  TV6 Giám sát chất lượng công trình, lắp đặt thiết bị
 • 746589000 (VND)
 • WB Một túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Không sơ tuyển 11/2008Trọn gói 5/12/2008 đến 5/12/2009
  TV5 Lập HSMT, đánh giá HSDT lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị
 • 45312000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 15/8/2008Trọn gói 15/8/2008 đến 25/11/2008
  XL1 Nạo vét vũng đậu
 • 33188592000 (VND)
 • WB Một túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Không sơ tuyển 11/2008Trọn gói 5/12/2008 đến 5/12/2009
  XL2 Trụ neo tàu, phao báo hiệu
 • 14904220000 (VND)
 • WB Một túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Không sơ tuyển 11/2008Trọn gói 5/12/2008 đến 5/12/2009
  TB Thiết bị
 • 451500000 (VND)
 • WB Một túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Không sơ tuyển 8/2009Trọn gói 30/9/2009 đến 5/12/2009
  BHCT1 Bảo hiểm công trình, bảo hiểm thiết bị
 • 487415000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 11/2008Trọn gói 5/12/2008 đến 5/12/2009
  KT Kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán
 • 286213000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 11/2008Trọn gói 5/12/2008 đến 5/12/2009


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ GIAI ĐOẠN 1 Size 34 K
  • KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ GIAI ĐOẠN 1 Size 71 K