Kế hoạch đấu thầu: Kế họach đấu thầu các gói thầu thuộc kênh chính Tây

Kế hoạch đấu thầu: Kế họach đấu thầu các gói thầu thuộc kênh chính Tây, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Dự án nhóm B, Ngành: Thuỷ lợi

Tên chủ đầu tư: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số hiệu: Số 3725/QĐ-BNN-TL
Ngày ban hành: 06/12/2006
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số hiệu: Số 1852/QĐ-BNN-TL
Ngày ban hành: 28/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước , WB ,
Tổng mức đầu tư:
 • 966.925.537.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế họach đấu thầu các gói thầu thuộc kênh chính Tây (2 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói số 1 DT/IMC/KCT/XL1/2008 Kênh Chính Tây Đọan K0-K21+643
 • 16.510.277.000 (VND)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 15/10/2008-14/11/2008Theo đơn giá 24 tháng
  Gói số 2 DT/IMC/KCT/XL2/2008 Kênh Chính Tây Đọan K21+643-K39+055
 • 22.494.395.000 (VND)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 15/10/2008-14/11/2008Theo đơn giá 24 tháng