Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán, Ban QLDA khu vực đầu tư xây dựng quận 8, Dự án nhóm C, Ngành: Giáo dục

Tên chủ đầu tư: Ban QLDA khu vực đầu tư xây dựng quận 8
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở xây dựng TP.HCM
Số hiệu: 68/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành: 02/05/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Sở xây dựng TP.HCM
Số hiệu: 183/QĐ-SXD-QLKTXD
Ngày ban hành: 06/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 86.788.956.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán
  • 1.012.940.174 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Có sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói 120 ngày