Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm Quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm số I Hà Nội

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm Quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm số I Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, Dự án nhóm C, Ngành: Lao động, thương binh và xã hội

Tên chủ đầu tư: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
Số hiệu: 249/QĐ-KH&ĐT
Ngày ban hành: 26/10/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
Số hiệu: 249/QĐ-KH&ĐT
Ngày ban hành: 26/10/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Lao động, thương binh và xã hội
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hà Nội ,
Tổng mức đầu tư:
  • 2493894000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm Quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm số I Hà Nội (01 gói thầu)


    Kế hoạch đấu thầu được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 106/QĐ-KH&ĐT ngày 16/9/2008.
    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Toàn bộ phần xây lắp, thiết bị của công trình Tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm Quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm số I Hà Nội
  • 3469380000 (VND)
  • Ngân sách TP. Hà Nội Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2008Theo đơn giá 90 ngày