Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu: Thiết bị văn phòng, thiết bị nhà bếp, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị âm thanh hội trường, thiết bị PCCC, máy phát điện dự phòng, máy bơm và lò đốt rác

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu: Thiết bị văn phòng, thiết bị nhà bếp, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị âm thanh hội trường, thiết bị PCCC, máy phát điện dự phòng, máy bơm và lò đốt rác, Dự án nhóm C, Ngành: Y tế

Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Sở lao động thương binh và Xã hội
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 5227/QĐ-UB
Ngày ban hành: 01/12/2003
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Sở Xây Dựng
Số hiệu: 153/QĐ-SXD-QLKTXD
Ngày ban hành: 20/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
  • 78.395.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu: Thiết bị văn phòng, thiết bị nhà bếp, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị âm thanh hội trường, thiết bị PCCC, máy phát điện dự phòng, máy bơm và lò đốt rác (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Thiết bị văn phòng, thiết bị nhà bếp, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị âm thanh hội trường, thiết bị PCCC, máy phát điện dự phòng, máy bơm và lò đốt rác Lô 1: Thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị âm thanh hội trường, máy phát điện dự phòng; Lô 2: Thiết bị PCCC; Lô 3: Thiết bị văn phòng, thiết bị nhà bếp; Lô 4: Lò đốt rác
  • 4.362.781.643 (VND)
  • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 3,4 năm 2008Trọn gói 04 tháng