Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị truyền thông dân số

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị truyền thông dân số, Chi cục dân số kế hoạch hoá gia đình tỉnh Hưng Yên, Dự án nhóm C, Ngành: Y tế

Tên chủ đầu tư: Chi cục dân số kế hoạch hoá gia đình tỉnh Hưng Yên
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở y tế Hưng Yên
Số hiệu: 405/QĐ – SYT
Ngày ban hành: 16/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: sở y tế Hưng Yên
Số hiệu: 406/QĐ-SYT
Ngày ban hành: 16/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: ADB + Ngân sách NN ,
Tổng mức đầu tư:
  • 401.900.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị truyền thông dân số (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Mua sắm trang thiết bị truyền thông dân số
  • 401.900.000 (VND)
  • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 10/10/2008Trọn gói 30