Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 02 Nhà làm việc, khối phục vụ học tập, xưởng tĩnh; xưởng điện dân dụng và công nghiệp; xưởng sửa chữa máy nổ, xe gắn máy; xưởng kỹ nghệ sắt; nhà vệ sinh; nhà xe 02 bánh; hàng rào – cổng, nhà bảo vệ; sân đường, hệ thống thoát nước; hệ thống cấp nước ngoài nhà.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 02 Nhà làm việc, khối phục vụ học tập, xưởng tĩnh; xưởng điện dân dụng và công nghiệp; xưởng sửa chữa máy nổ, xe gắn máy; xưởng kỹ nghệ sắt; nhà vệ sinh; nhà xe 02 bánh; hàng rào – cổng, nhà bảo vệ; sân đường, hệ thống thoát nước; hệ thống cấp nước ngoài nhà. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 17 tháng 10 năm 2011 đến trước 09 giờ, ngày 02 tháng 11 năm 2011, trong giờ hành chính. Địa điểm phát hành HSMT: Tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, địa chỉ: Số 28, Phạm Hồng Thái, phường 2, TPTV, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0743.868.112; Fax: 0743.866.548. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai ngay sau khi đóng thầu 09 giờ, ngày 02 tháng 10 năm 2011.

 THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

Tên bên mời thầu: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh.

Tên gói thầu: Gói thầu số 02 Nhà làm việc, khối phục vụ học tập, xưởng tĩnh; xưởng điện dân dụng và công nghiệp; xưởng sửa chữa máy nổ, xe gắn máy; xưởng kỹ nghệ sắt; nhà vệ sinh; nhà xe 02 bánh; hàng rào – cổng, nhà bảo vệ; sân đường, hệ thống thoát nước; hệ thống cấp nước ngoài nhà.

– Tên dự án: Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh.

 Nguồn vốn: Vốn Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và ngân sách tỉnh.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 17 tháng 10 năm 2011 đến trước 09 giờ, ngày 02 tháng 11 năm 2011, trong giờ hành chính.

– Địa điểm phát hành HSMT: Tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, địa chỉ: Số 28, Phạm Hồng Thái, phường 2, TPTV, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0743.868.112;  Fax: 0743.866.548.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ (Một triệu đồng);

– Địa chỉ nhận HSDT: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh.

– Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 02 tháng 11 năm 2011.

– Đảm bảo dự thầu: 140.000.000đ (Một trăm bốn mươi triệu đồng). Đồng tiền sử dụng là đồng tiền Việt Nam, bằng thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính có uy tín và hoạt động hợp pháp.   

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai ngay sau khi đóng thầu 09 giờ, ngày 02 tháng 10 năm 2011, tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, địa chỉ: 28, Phạm Hồng Thái, phường 2, TPTV, tỉnh Trà Vinh.

          Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

                                                                                      Giám Đốc

                                                                                 Phan Thị Thanh Bình