Kế hoạch đấu thầu: Ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng

Kế hoạch đấu thầu: Ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án nhóm C, Ngành: Điện tử, tin học

Tên chủ đầu tư: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Bưu chính, Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 179/QĐ-SBCVT
Ngày ban hành: 22/12/2006
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Sở Bưu chính, Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 179/QĐ-SBCVT
Ngày ban hành: 22/12/2006
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện tử, tin học
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.923.280.854(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng (01 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Mua sắm thiết bị tin học, phần mềm có bản quyền và thiết bị chống sét
 • 1.751.404.647 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2008Trọn gói 30 ngày


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Thông báo mời thầu Size 59 K