Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch mua sắm, đấu thầu 18 tháng(07/2008-12/2009) của Dự án Hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam(VLAP)tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch mua sắm, đấu thầu 18 tháng(07/2008-12/2009) của Dự án Hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam(VLAP)tỉnh Tiền Giang, Dự án nhóm C, Ngành: Môi trường

Tên chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số hiệu: số 236/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành: 05/02/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 3184/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Môi trường
Nguồn vốn: WB ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.466.000(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch mua sắm, đấu thầu 18 tháng(07/2008-12/2009) của Dự án Hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam(VLAP)tỉnh Tiền Giang (9 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  TG-T-001 Đo đạc lập bản đồ địa chính,đăng ký đất đai,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính 6 xã(Bình Phục Nhất,Bình Phan, Bình Ninh,An Thạnh Thuỷ,Xuân Đông,Hoà Định)huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang
 • 414.000 (USD)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008Theo đơn giá 18tháng
  TG-T-002 Đo đạc lập bản đồ địa chính,đăng ký đất đai,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính 4 xã(Mỹ Tịnh An,Phú Kiết,Trung Hoà,Hoà Tịnh)huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang
 • 190.000 (USD)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008Theo đơn giá 18tháng
  TG-T-003 Đo đạc lập bản đồ địa chính,đăng ký đất đai,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính 4 xã(Thành Công,Bình Tân,Long Vĩnh,Long)huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang
 • 280.000 (USD)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008Theo đơn giá 18 tháng
  TG-T-004 Tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Tiền Giang
 • 60.000 (USD)
 • WB Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 3/2009Trọn gói 6tháng
  TG-T-005 Đo đạc lập bản đồ địa chính,đăng ký đất đai,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang
 • 386.000 (USD)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 3/2009Theo đơn giá 18tháng
  TG-G-006 Mua sắm thiết bị tin học cho cấp xã
 • 68.000 (USD)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2/2009Trọn gói 18 tháng
  TG-G-007 Đồ đạc thiết bị cho Ban quản lý Dự án VLAP tỉnh Tiền Giang
 • 8.000 (USD)
 • WB Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008Trọn gói 30 ngày
  TG-G-008 Thiết bị tin học văn phòng PPMU
 • 42.000 (USD)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008Trọn gói 30 ngày
  TG-C-009 Tuyển chọn cán bộ hợp đồng làm việc cho Ban quản lý Dự án
 • 18.000 (USD)
 • WB Một túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Có sơ tuyển Quý 4/2008Theo thời gian 60 tháng