Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông D5 thuộc khu vực phường 5 thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông D5 thuộc khu vực phường 5 thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Dự án nhóm C, Ngành: Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: Đường giao thông D5 thuộc khu vực phường 5 thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Trà Vinh
Số hiệu: 223/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/02/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Trà Vinh
Số hiệu: 2824/UBND-KTKT
Ngày ban hành: 01/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
  • 9397838321(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông D5 thuộc khu vực phường 5 thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Đường giao thông D5 thuộc khu vực phường 5 thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • 7310000000 (VND)
  • Vốn ngân sách TỉnhMột túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 10/2008Theo đơn giá360 ngày