Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu xây lắp Hệ thống điện chiếu sáng đường vào Khu Công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu xây lắp Hệ thống điện chiếu sáng đường vào Khu Công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Dự án nhóm B, Ngành: Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Số hiệu: 3260/QĐ-CT
Ngày ban hành: 25/10/2005
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Số hiệu: 3345/QĐ-CT
Ngày ban hành: 16/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
  • 62580000000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu xây lắp Hệ thống điện chiếu sáng đường vào Khu Công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Hệ thống điện chiếu sáng
  • 5361357000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nướcMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 9 h 30 ngày 11/11/2008Theo đơn giáSau khi có Quyết định Nhà thầu trúng thầu