Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định thông báo mời thầu gói thầu : “ Mua sắm Kít chẩn đoán sốt xuất huyết năm 2011 cho Trung tâm Y tế dự phòng Bình Định”

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định thông báo mời thầu gói thầu : “ Mua sắm Kít chẩn đoán sốt xuất huyết năm 2011 cho Trung tâm Y tế dự phòng Bình Định”. Thời gian bán hồ sơ chào hàng từ 8h00’ ngày 07/10/2011 (trong giờ hành chính) tại địa điểm trên. Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất 16h00’ ngày 13/10/2011 tại địa điểm trên.

 THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định.

– Tên gói thầu : “ Mua sắm Kít chẩn đoán sốt xuất huyết năm 2011 cho Trung tâm Y tế dự phòng Bình Định

STT

 

Tên sản phẩm

 

Xuất xứ

 

Quy cách

 

Đơn vị tính

 

Số lượng

 

1

 

Platelia Dengue NS1 Ag

 

Biorad Mỹ

 

96 test/Hộp

 

Hộp

 

03

 

– Nguồn vốn: Từ kinh phí Dự án phòng chống sốt xuất huyết, Chương trình Mục tiêu Y tế Quốc gia

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh  (trong nước)

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

– Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định

– Địa chỉ:    368 Trần Hưng Đạo – Thành phố Quy Nhơn – tỉnh Bình Định

 – Điện thoại: (056)3822893                                               Fax: (056)3812668

         – Thời gian bán hồ sơ chào hàng từ 8h00’ ngày 07/10/2011 (trong giờ hành chính) tại địa điểm trên.

         –  Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất 16h00’ (Giờ Việt

) ngày 13/10/2011 tại địa điểm trên.

         –   Hồ sơ đề xuất sẽ được mở và đánh giá sau thời điểm đóng thầu cùng ngày tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định.

 

                                                                                                                                GIÁM ĐỐC