Kế hoạch đấu thầu: Trang bị UPS cho các Ban

Kế hoạch đấu thầu: Trang bị UPS cho các Ban, Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí, Dự án nhóm C Ngành: Điện tử, tin học

Tên chủ đầu tư: Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí
Số hiệu: 156/NB-CNTT&LT
Ngày ban hành: 07/10/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí
Số hiệu: 156/NB-CNTT&LT
Ngày ban hành: 07/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện tử, tin học
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 467.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trang bị UPS cho các Ban (1 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Cung cấp bộ lưu điện
 • 467000000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10Trọn gói 15 ngày


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng 2 Size 374 K
  • Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng 1 Size 518 K
  • Công văn phê duyệt chủ trương Size 487 K