Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình Đường nối Quốc lộ 1B đến trung tâm xã Vạn Thuỷ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình Đường nối Quốc lộ 1B đến trung tâm xã Vạn Thuỷ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Dự án nhóm C, Ngành: Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: Ban quản lý đầu tư XDCT hạ tầng kỹ thuật Lạng Sơn
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu: 1940/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu: 2126/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 32.841.600.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình Đường nối Quốc lộ 1B đến trung tâm xã Vạn Thuỷ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn (03 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 01 Gói thầu số 01: Đoạn từ Km0-Km2+503.92
 • 8.443.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo đơn giá 240 ngày
  Gói thầu số 02 Gói thầu số 02: Đoạn từ Km2+503.92-Km4+449.37
 • 7.988.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo đơn giá 240 ngày
  Gói thầu số 03 Gói thầu số 03: Đoạn từ Km4+449.37-Km6+462.81 và nhánh rẽ đi bản Nà Soong, dài 153m
 • 8.383.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo đơn giá 240 ngày


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • KHĐT Size 1.45 M
  • QĐĐT Size 2.34 M
  • KHĐT Size 712 K
  • QĐĐT Size 1.48 M
  • ĐK Size 1.59 M