Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu cung cấp vải áo, vải quần may trang phục ngành Thuế năm 2007, năm 2008

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu cung cấp vải áo, vải quần may trang phục ngành Thuế năm 2007, năm 2008, Dự án nhóm B, Ngành: Thương mại, dịch vụ

Tên chủ đầu tư: Tổng cục Thuế
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Số hiệu: 2195/QĐ-BTC
Ngày ban hành: 06/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Thương mại, dịch vụ
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 16351000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu cung cấp vải áo, vải quần may trang phục ngành Thuế năm 2007, năm 2008 (02 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu 1 Cung cấp vải áo may trang phục ngành Thuế năm 2007, năm 2008
 • 4032000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Thông báo mời thầu: từ ngày 10/10/2008 đến ngày 21/10/2008. Phát hành HSMT: từ ngày 21/10/2008 đến 9h00 ngày 20/11/2008. Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 20/11/2008. Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 20/11/2008. Địa điểm mở thầu: trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.Trọn gói 90 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.
  Gói thầu 2 Cung cấp vải quần may trang phục ngành Thuế năm 2007, năm 2008.
 • 12319000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Thông báo mời thầu: từ ngày 10/10/2008 đến 9h00 ngày 20/11/2008. Phát hành HSMT: từ ngày 21/10/2008 đến 9h00 ngày 20/11/2008. Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 20/11/2008. Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 20/11/2008. Địa điểm mở thầu: trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Trọn gói 90 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.