Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn giám sát, xây lắp và cung cấp VTTB cho công trình: Nâng công suất, chống quá tải lưới điện tỉnh Đăk Nông năm 2008

Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn giám sát, xây lắp và cung cấp VTTB cho công trình: Nâng công suất, chống quá tải lưới điện tỉnh Đăk Nông năm 2008, Dự án nhóm C, Ngành: Điện

Tên chủ đầu tư: Điện lực Đăk Nông-Công ty Điện lực 3
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực 3
Số hiệu: 4254/QĐ-ĐL3-2
Ngày ban hành: 22/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Điện lực Đăk Nông
Số hiệu: 332/QĐ-ĐLĐNo-2
Ngày ban hành: 13/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: KHCB của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.770.432.399(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn giám sát, xây lắp và cung cấp VTTB cho công trình: Nâng công suất, chống quá tải lưới điện tỉnh Đăk Nông năm 2008 (05 gói thầu)


  Bao gồm 03 gói thầu mua sắm hàng hóa và 02 gói thầu tư vấn
  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Cung cấp máy biến áp các loại
 • 935.647.212 (VND)
 • KHCB của Công ty Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 10/2008-11/2008Trọn gói 30 ngày
  02 Cung cấp dây dẫn và cáp các loại
 • 126.020.830 (VND)
 • KHCB của Công ty Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 10/2008-11/2008Trọn gói 30 ngày
  03 Cung cấp tủ điện hạ áp trọn bộ, cầu chì tự rơi, chống sét van và áp tô mát hạ thế
 • 231.341431 (VND)
 • KHCB của Công ty Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 10/2008-11/2008Trọn gói 30 ngày
  04 Thi công xây lắp và cung cấp các vật tư còn lại
 • 1.073.782.390 (VND)
 • KHCB của Công ty Một túi hồ sơTự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển 10/2008Trọn gói Theo tiến độ công trình
  05 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • 34.112.445 (VND)
 • KHCB của Công ty Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 10/2008Trọn gói Theo tiến độ công trình