Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư 1.200 TEU vỏ container mới

Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư 1.200 TEU vỏ container mới, Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam, Dự án nhóm C, Ngành: Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Hội đồng quản trị Công ty
Số hiệu: 986/QĐ-HĐQT
Ngày ban hành: 09/10/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Tổng giám đốc Công ty
Số hiệu: 987/QĐ-TGĐ
Ngày ban hành: 09/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng ,
Tổng mức đầu tư:
  • 55.957.944.300(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư 1.200 TEU vỏ container mới (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Cung cấp 1.200 TEU vỏ container mới
  • 55.957.944.300 (VND)
  • Vốn tự có và vốn vay tín dụng Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Quốc tế, Không sơ tuyển Phát hành hồ sơ chào hàng cạnh tranh từ 20/10/2008 đến 24/10/2008.Trọn gói 3 tháng.