Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán dự án cầu Bến Tre 1, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán dự án cầu Bến Tre 1, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Dự án nhóm B, Ngành: Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bến Tre
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Số hiệu: 1924/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/10/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Số hiệu: 4156/UBND-TMXDCB
Ngày ban hành: 13/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 546320714000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán dự án cầu Bến Tre 1, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán dự án cầu Bến Tre 1, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre
  • 4276117000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Theo đơn giá 90 ngày