Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Ea H’leo, tỉnh ĐắkLắk

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Ea H’leo, tỉnh ĐắkLắk

Tên chủ đầu tư: Cục thuế tỉnh ĐắkLắk
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Cục thuế tỉnh ĐắkLắk
Số hiệu: 818/QĐ-CT
Ngày ban hành: 09/11/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Cục thuế tỉnh ĐắkLắk
Số hiệu: 822/QĐ-CT
Ngày ban hành: 08/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 7.522.942.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Ea H’leo, tỉnh ĐắkLắk (10 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Lập và đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp công trình trụ sở nhà làm việc Chi cục thuế huyện Ea H’leo
 • 19.873.891 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2008Trọn gói 2 tháng
  02 Giám sát thi công xây dựng công trình
 • 138.827.531 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2008Theo đơn giá 12 tháng
  03 Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 48.589.636 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2008Theo đơn giá 12 tháng
  04 Tư vấn quản lý dự án
 • 89.116.270 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2008Theo đơn giá 16 tháng
  05 Thi công xây lắp công trình trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Ea H’leo
 • 5.658.750.041 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2008Trọn gói 12 tháng
  06 Thi công xây lắp điện và thiết bị trạm biến áp
 • 266.492.623 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1 năm 2009Trọn gói 4 tháng
  07 Thi công phòng chống mối mọt công trình trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Ea H’leo
 • 81.748.534 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2008Trọn gói 12 tháng
  08 Cung cấp và lắp đật thiết bị điều hòa không khí
 • 385.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Chào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 3 năm 2009Trọn gói 3 tháng
  09 Bảo hiểm công trình
 • 17.382.412 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2008Trọn gói 12 tháng
  10 Kiểm toán công trình
 • 39.783.609 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2009Theo đơn giá 2 tháng