Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp dụng cụ, thiết bị chuẩn bị cho sản xuất

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp dụng cụ, thiết bị chuẩn bị cho sản xuất, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.Dự án nhóm C, ngành cơ khí.

Tên chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: EVN
Số hiệu: 1048/QĐ-EVN
Ngày ban hành: 20/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Công ty thuỷ điện Tuyên Quang
Số hiệu: 990/QĐ-TĐTQ
Ngày ban hành: 08/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Cơ khí
Nguồn vốn: Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam ,
Tổng mức đầu tư:
  • 655.450.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp dụng cụ, thiết bị chuẩn bị cho sản xuất (01 gói thầu)


    Công ty thuỷ điện Tuyên Quang có kế hoạch chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu gói thầu: ” Cung cấp dụng cụ, thiết bị chuẩn bị cho sản xuất” Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ 08 giờ 00 ngày 22/10/2008 đến 11 gìơ 30 phút ngày 25/10/2008. Thời gian đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 05/11/2008 Hồ sơ sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 05/11/2008 tại văn phòng Công ty thuỷ điện Tuyên Quang.
    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Cung cấp dụng cụ, thiết bị chuẩn bị cho sản xuất
  • 655.450.000 (VND)
  • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển từ 10/10/2008 đến 10/11/2008Trọn gói 45 ngày