Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp thiết bị thí nghiệm hoá dầu cho công ty thuỷ điện Tuyên Quang

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp thiết bị thí nghiệm hoá dầu cho công ty thuỷ điện Tuyên Quang, dự án nhóm C, ngành Điện lưc.

Tên chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt nam
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tập đoàn Điện lực việt Nam
Số hiệu: 1105/QĐ-EVN-KTNĐ
Ngày ban hành: 28/05/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Số hiệu: 963/QĐ-EVN-HĐQT
Ngày ban hành: 20/11/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam ,
Tổng mức đầu tư:
  • 6.420.500.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp thiết bị thí nghiệm hoá dầu cho công ty thuỷ điện Tuyên Quang (01 gói thầu)


    Được sự uỷ nhiệm của EVN Công ty thuỷ điện Tuyên Quang có kế hoạch tổ chức đầu thầu rộng rãi trong nước gói thầu : Cung cấp thiết bị thí nghiệm hoá dầu” Thời gian bán hồ sơ: từ 08 giờ 00 ngày 27/10/2008 đến trước 10 giờ 00 ngày 28/11/2008 Hồ sơ phải kèm một đảm bảo dự thầu 100.000.000 VND bằng tiền mặt và gửi đến Công ty thuỷ điện Tuyên Quang chậm nhất trước 10 giờ 00 ngày 28/11/2008 (Giờ Việt Nam) Hồ sơ sẽ được mở công khai lúc 10 giờ 30 phút ngày 28/11/2008 tại văn phòng công ty thuỷ điện Tuyên Quang
    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Cung cấp thiết bị thí nghiệm hoá dầu
  • 6.420.500 (VND)
  • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 27/10/2008 đến 28/11/2008Trọn gói 180 ngày