Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp (02) hai bộ cốp pha toàn tiết diện đổ bê tông hầm dẫn nước Công trình thuỷ điện Sông Tranh 2

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp (02) hai bộ cốp pha toàn tiết diện đổ bê tông hầm dẫn nước Công trình thuỷ điện Sông Tranh 2, Dự án nhóm A, ngành xây dựng

Tên chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam( đại diện chủ đầu tư là công ty CP Thuỷ điện Thu Bồn nguyên là Ban quản lý dự án Thuỷ điện 3)
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Quyết định số 1167/QĐ-EVN- HĐQT
Số hiệu:
Ngày ban hành: 31/12/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Số hiệu: Số 672/QĐ-EVN-HĐT của Tổng công ty điện lực Việt Nam về việc đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Sông Tranh2
Ngày ban hành: 29/11/2005
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp (02) hai bộ cốp pha toàn tiết diện đổ bê tông hầm dẫn nước Công trình thuỷ điện Sông Tranh 2 (02 gói thầu)


  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  02 (hai) Cung cấp (02) hai bộ cốp pha toàn tiết diện đổ bê tông hầm dẫn nước Công trình thuỷ điện Sông Tranh 2
 • 11387000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nướcMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển 15/11/2008Trọn góiTháng 1/2008
  02 (hai) Cung cấp (02) hai bộ cốp pha toàn tiết diện đổ bê tông hầm dẫn nước Công trình thuỷ điện Sông Tranh 2
 • 11387000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nướcMột túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Quốc tế, Không sơ tuyển 15/11/2008Trọn góiTháng 1/2008