Kế hoạch đấu thầu: Xây lắp trụ sở Kho bạc Nhà nước Thanh Khê – Đà Nẵng

Kế hoạch đấu thầu: Xây lắp trụ sở Kho bạc Nhà nước Thanh Khê – Đà Nẵng, Dự án nhóm C, Ngành: Tài chính ngân hàng

Tên chủ đầu tư: Kho bạc nhà nước Đà Nẵng
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Kho bạc Nhà nước
Số hiệu: 566/QĐ-KBNN
Ngày ban hành: 16/07/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Kho bạc Nhà nước
Số hiệu: 822/QĐ-KBNN
Ngày ban hành: 06/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
  • 4810358000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Xây lắp trụ sở Kho bạc Nhà nước Thanh Khê – Đà Nẵng (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Xây lắp trụ sở Kho bạc Nhà nước Thanh Khê – Đà Nẵng
  • 3712874000 (VND)
  • Vốn ngân sáchMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển quý IV/2008Theo đơn giá180 ngày